israel united kingdom

hphoneicon ליצירת קשר

0799-500-550

אני מאמין שלנו | אוהל אשר | חינוך וטיפול במסלול מיוחד

  ohelasher chanuchathachatzer22

  אהל אשר

 • אנו מאמינים שלכל תלמיד יש נשמה ולנו הזכות לטפחה.
 • אני מאמינים שלכל תלמיד הזכות ללמוד.
 • אנו מאמינים שיכולת התלמיד ללמוד, בנויה ביכולת ובמקצוענות של הצוות.
 • אנו מאמינים שחובה עלינו לתת את כל הנדרש לאפשרות קידום של התלמידים.
 • אנו מאמינים שחינוך ולמידה אצל התלמידים המיוחדים חייבים להינתן תוך כדי שימת לב לבריאותם הפיזית, הנפשית והרגשית.
 • אנו מאמינים כי התמקצעות בתחום ואיסוף מידע רב ומתקדם בתחומים השונים חשובים להתפחתו של התלמיד.
 • אנו מאמינים שתרומה מניסיוננו והנחלתו לתלמידים תעניק להם את המפתח להצלחה בהמשך חייהם.

רוצה לדעת עוד?

לפרטים והרשמה

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0799-500-550