israel united kingdom

hphoneicon ליצירת קשר

0799-500-550

חוג אלקטרוניקה

בחוג זה מתנסים הילדים בבניית מעגלים חשמליים ומכשירי חשמל קטנים וחוזרים הביתה שמחים במעשה ידיהם להתפאר

מטרתו העיקרית של חוג האלקטרוניקה היא ללמוד כיצד נבנים ופועלים מכשירים שונים. בתוך כך מושגות גם מטרות חינוכיות ומיומנויות חברתיות דוגמת ויתור, סבלנות, העלאת הביטחון העצמי ומתן כשורי חיים אשר יוכלו ליישמם בעתיד.

בכל כמה שיעורים מקבלים הילדים ערכת חומרים אשר סביבה נסובים המפגשים הבאים, בעבודה יפה ומעניינת.
בתחילה הם כותבים במחברות את ההוראות, לאחר מכן מתחילה העבודה המעשית של בניית המעגלים החשמליים ולבסוף עוברים לבניית מכשירי חשמל קטנים: מאור, קופת כסף, מכונות שלט, פעמון ומקלט רדיו.

מטרות השיעור:

 • פיתוח המוטוריקה העדינה
 • פיתוח המחשבה
 • עידוד לחקר גילוי והתנסות
 • חשיפה לעולם ולהתקדמות הטכנולוגיה
 • הכרת מושגי יסוד בחשמל
 • לימוד כללי זהירות
 • פיתוח יכולת להתמיד במשימה

הילדים שמחים בתוצר המוגמר ממעשה ידיהם להתפאר.

 • ohelasher schoolallclasses electronic01
 • ohelasher schoolallclasses electronic02
 • ohelasher schoolallclassesvideo electronic
 • ohelasher schoolallclasses electronic01
 • ohelasher schoolallclasses electronic02
 • ohelasher schoolallclassesvideo electronic

רוצה לדעת עוד?

לפרטים והרשמה

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0799-500-550