israel united kingdom

hphoneicon ליצירת קשר

0799-500-550

חוג בובנאות

חוג הבובנאות מפתח את יכולת ההבעה, מחזק את הביטחון העצמי וגורם לילדים הנאה מרובה

חוג הבובנאות מתנהל בכמה שלבים כשלכל אחד מהם משמעות וחשיבות בפיתוח היכולות האורייניות של הילדים. בתחילת החוג בוחרת המורה בוחרת סיפור בהתאם לנושא אקטואלי או חוויתי מחיי היומיום של התלמידים.

בשלב השני מספרת המורה את הספור בשילוב דרמה, הצגה עם הבובות ושיתוף הילדים. לאחר מכן מחולק הסיפור הכתוב, והתלמידים מאזינים לו בשנית, הפעם כשהוא מוקרא על ידי המורה או מוקלט.

 בסופו של כל שיעור מעובד הסיפור בפעילות חברתית בעזרת פנטומימה, תיאטרון בובות, משחקי דרמה, תמונות ואביזרים נלווים. פעילות זו תומכת בנושאים המועלים בסיפור ומפתחת מושגים כגון: שימוש בלשון יחיד ורבים, זכר ונקבה, תאור הדמויות ועוד.

מטרות החוג:

 • עידוד הקריאה ויצירת מוטיבציה לקריאה
 • טיפוח האוריינות והיבטיה הפונקציונלים
 • פיתוח הבעה בעל פה
 • העשרת השפה
 • פיתוח מיומנויות ואסטרטגיות קריאה
 • פיתוח יצירתיות ודמיון
 • עיבוי ההיבט החברתי והקבוצתי
 • ohelasher schoolallclasses bobnaut02
 • ohelasher schoolallclasses bobnaut03
 • ohelasher schoolallclasses bobnaut01
 • ohelasher schoolallclasses bobnaut04
 • ohelasher schoolallclasses bobnaut02
 • ohelasher schoolallclasses bobnaut03
 • ohelasher schoolallclasses bobnaut01
 • ohelasher schoolallclasses bobnaut04

רוצה לדעת עוד?

לפרטים והרשמה

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0799-500-550