israel united kingdom

hphoneicon ליצירת קשר

0799-500-550

תעסוקה שיקומית

התעסוקה משפיעה על יכולתו של אדם לחיות חיים בוגרים ונורמטיביים וחשיבותה לשיקומם של אנשים עם מוגבלות עולה בהרבה מעבר להיבט הכלכלי

התעסוקה השיקומית מאפשרת לאנשים עם מוגבלות לצאת ממסגרות החינוך ולהשתלב בקהילה.

אדם עם מוגבלות אשר סיים את לימודיו במערכת החינוך מוזמן להשתלב במערך התעסוקה השיקומית ולקבל את הכלים, הליווי והמענה המקצועיים ביותר אשר יאפשרו לו להשתלב בחברה ולהעלות את תחושת הערך העצמי.

מטרות התעסוקה השיקומית:

  • פיתוח עצמאות
  • קידום התקשורת הבין אישית
  • העלאת יכולת הריכוז
  • שיפור הדימוי העצמי
  • הקניית הרגלי עבודה
  • שיפור המיומנויות המקצועיות

במרכזי התעסוקה רוכשים הבוגרים ידע וכישורים בעבודות רפיטטיביות או עבודות בעלות אופי אומנותי דוגמת קרמיקה, נגרות, פסיפס, שזירת ממתקים וכדומה. בנוסף, ניתן לשלבם במפעלים או חברות חיצוניות. מרכזי התעסוקה השיקומית מציעים מענים ברמות שונות בהתאם ליכולותיהם של המטופלים.

  • ohelasher schoolallclasses reabilitativeemployment
  • ohelasher schoolallclasses reabilitativeemployment

רוצה לדעת עוד?

לפרטים והרשמה

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0799-500-550