israel united kingdom

hphoneicon ליצירת קשר

0799-500-550

קלינאי תקשורת

מטרתו של קלינאי התקשורת הינה לאפשר לילד להגיע לתקשורת נכונה יעילה ונוחה עם מבוגרים ובני גילו

קלינאי תקשורת הוא בעל מקצוע פרא - רפואי, המוכשר מטעם משרד הבריאות לטיפול בבעיות הקשורות בתחומי השפה, התקשורת, היגוי קול ושטף הדיבור. הטיפול במסגרת בית-הספר נעשה לאחר אבחון מקצועי באופן יחידני או קבוצתי, תוך שימוש באמצעים שונים ומגוונים דוגמת: תוכנות מחשב,משחקי תקשורת וכרטיסים.
יש חשיבות רבה לטיפול בליקויי שפה ותקשורת כבר בגיל בית הספר, הן בשל הרצון לאפשר לילד להתבטא באופן חופשי והן בשל הרצון להפחית ככל האפשר את קשיי הלמידה.

בתחום השפתי הטיפולים כוללים:

 • שיפור ההבנה השפתית
 • הרחבת הלקסיקון
 • הרחבת המבעים מבחינה תחבירית
 • שיפור המודעות המורפולוגית
 • שיפור המודעות הפונולוגית
 • שיפור יכולת הבעה של רצף מילולי

בתחום התקשורתי הטיפולים כוללים:

 • שיפור התפקוד הפרגמאטי חברתי
 • הרחבת הפונקציות התקשורתיות
 • הרחבת יכולת ההבעה בהיבטים מילוליים, וחוץ מילוליים

בתחום הדיבור הטיפולים כוללים:

 • שיפור יכולת ההגיה מבחינה סגמנטלית ופרוזודית
 • שיפור שטף הדיבור
 • שיפור התפקוד האורומוטורי
 • שיפור התחושה באיזור הפה

בתחום השמיעה טיפולים כוללים:

 • מעקב אחר קבלת מכשור מתאים
 • טיפול שפתי המתחשב בחסרים האופייניים ללקויי שמיעה

הטיפול של קלינאית התקשורת ניתן בבית הספר לתלמידים המאובחנים כבעלי הפרעות שפה, הפרעות במובנות הדיבור, הפרעות בתקשורת ולקויי שמיעה. טיפול זה כולל הדרכה לצוות בית הספר ולהורים.

מאת:

אביטל בראון,
קלינאית תקשורת ברשת "אהל אשר"

רוצה לדעת עוד?

לפרטים והרשמה

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0799-500-550