israel united kingdom

hphoneicon ליצירת קשר

0799-500-550

ריפוי בעיסוק

ריפוי בעיסוק הוא מקצוע רב מערכתי הבא לתת כלים בידיו של התלמיד להתמודד עם מטלות היום יום במערכת החינוך ומחוצה לה. חשוב כי ההפנייה לריפוי בעיסוק תיעשה מוקדם ככל האפשר בגיל הילדות, והתוכנית שתיבנה תקיף את כל תחומי החיים

ריפוי בעיסוק (Occupational Therapy) הינו מקצוע טיפולי-שיקומי-חינוכי, הנמנה על מקצועות הבריאות, ונועד לספק כלים להתמודדות עם הקשיים אותם מעמידים החיים בפני כל אדם. במסגרת מערכת החינוך מותאם תהליך הריפוי בעיסוק לגילו של התלמיד, מצבו הלימודי, החברתי, יכולותיו ומוגבלויותיו. הטיפול בריפוי בעיסוק נעשה תוך שיתוף פעולה עם המעגלים המשפחתיים והחברתיים המקיפים את התלמיד מתוך הכרה בכך שהם יהיו שם וילוו אותו, גם בהמשך דרכו כאדם בוגר.
הטיפול , אשר שואב את הידע מתוך מגוון עשיר של מקצועות פרא-רפואיים דוגמת מדעי העיסוק, מדעי הרפואה, מדעי החברה ומדעי ההתנהגות, מתחלק לשלושה חלקים:

  • הערכת היכולת התפקודית/ גופנית/ נפשית/ קוגניטיבית של התלמיד
  • בניית תוכנית טיפולית רב מערכתית
  • טיפול אקטיבי לחיזוק מיומנויות החיים

הערכה, איתור, אבחון וטיפול

בנייר עמדה שנכתב על ידי ידי תת-ועדה בנושא ריפוי בעיסוק במערכת החינוך, שמונתה על-ידי הוועדה המקצועית העליונה של המרפאים/ות בעיסוק, מודגש כי תהליך ההערכה מהווה מרכיב בסיסי והכרחי בקביעת הצורך בהתערבות טיפולית ובבניית תוכנית הטיפול. ההערכה מתבצעת באמצעות תצפיות על התלמידים בסביבות השונות בהן הם מתפקדים, שאלונים, ראיונות עם תלמידים, אנשי-חינוך, הורים ומטפלים אחרים, אבחונים סטנדרטים והערכות לא פורמליות. בתום ההערכה מכין המרפא בעיסוק דו"ח המסכם את תהליך האיתור והאבחון ומגיש המלצות להמשך הטיפול.
במסגרת מערכת החינוך, מתמקדת עבודתו של המרפא בעיסוק באיתור, אבחון וטיפול בתלמידים המתקשים לקחת חלק פעיל בחיי היום יום החל משעות הלימודים וכלה בשעות הפנאי והפעילות החברתית. הסיבות לקשיים אלו יכולות לנבוע מכמה וכמה גורמים שונים ובכללם: ליקויים סנסו- מוטוריים, קשיים קוגניטיביים, קשיים רגשיים או חברתיים, מגבלות סביבתיות או פשוט חוסר התאמה בין התלמיד לסביבה. ההתערבות בריפוי בעיסוק נעשית בשיתוף עם התלמיד, משפחתו והצוות החינוכי והטיפולי.

ריפוי בעיסוק- מילדות עד בגרות

המיומנויות הקוגניטיביות, החברתיות והמוטוריות הבסיסיות אותן אנו רוכשים כילדים, הן שמאפשרות לנו להתמודד כאנשים בוגרים עם פעולות יומיומיות מורכבות הדורשות תכנון מראש ורצפים של פעילויות. לכן חשוב שההפנייה לריפוי בעיסוק תיעשה מוקדם ככל האפשר בגיל הילדות, והתוכנית שתיבנה תקיף את כל תחומי החיים.
ריפוי בעיסוק בילדות מתמקד בכמה תחומים עיקריים ובכללם ניתן למנות:

בעיות מוטוריות - עיכוב בהתפתחות המוטוריקה העדינה והגסה (מאחיזת עיפרון ועד זריקת כדור).

עיכובים התפתחותיים והפרעות קשר - קבוצה זו כוללת גם הפרעות מולדות כפיגור ואוטיזם.

הפרעות בויסות החושי - רגישות מוגברת או מופחתת לגירויים.

הפרעות קשב וריכוז - קשיים בהתארגנות ובהתמודדות עם מצבים חברתיים.

נכויות ומגבלות - מגבלות פיזיות המקשות על תפקוד יום ימי עצמאי.

במקרים רבים יש צורך להוסיף לטיפול גם מספר שינויים בסביבתו הקרובה של התלמיד כמו התאמת מבנה המגורים או כיתת הלימוד לצרכיו הייחודיים. על המטפל מוטלהחובה ליידע את צוות המורים ובני משפחתו של התלמיד לגבי תוכנית הטיפול שנקבעה, על מנת שיוכלו לסייע בקידומה.

מאת:

אמיר גרנט,
מרפא בעיסוק ברשת "אהל אשר"

רוצה לדעת עוד?

לפרטים והרשמה

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0799-500-550