israel united kingdom

hphoneicon ליצירת קשר

0799-500-550

הוראה מתקנת בגמרא

רשת 'אוהל אשר' פיתחה שיטה ייחודית ללימוד גמרא בכיתות של תלמידים לקויי למידה.
הרב וינגרטן: "כולם יכולים ללמוד דף גמרא, לימוד הגמרא הוא נחלת הכלל ולא נועד רק למצוינים"

ארבע שנים של מחקר מקיף ומאות אלפי שקלים נדרשו לרשת "אהל אשר", שחרתה על דגלה חשיבה מחוץ לקופסה בחיפוש מתמיד אחר מיקסום יכולותיהם של תלמידים לקויי למידה, כדי לפתח שיטה ייחודית ללימוד גמרא לתלמידים לקויי למידה. את המחקר הוביל הרב יעקב וינגרטן, אחראי דידקטי בגמרא ברשת "אוהל אשר" ובמכון "אחיה".

במסגרת המחקר ישב הרב וינגרטן מדי שבוע עם התלמידים באופן אישי, פרטני וקבוצתי, ובסיום העלה על גרף את הישגי התלמיד. במשך כל 4 שנות המחקר קיים הרב וינגרטן השתלמויות לכל צוות הרבנים המלמדים גמרא, ומדי שבוע היו יושבים יחדיו לדון וללבן את התוצאות. כך ניתן היה לעקוב אחר הישגי התלמידים לאורך כל התקופה ולהתרשם מהתקדמותם ומן השוני הגדול בהישגיהם.

התמודדות עם קושי כפול ומכופל

אי-הכרת החומר הנלמד בגמרא מהווה את אחד הקשיים הגדולים עמם מתמודד תלמיד לקוי למידה. זאת מכיוון שקיים הבדל גדול בין מיומנות הבנת הנקרא, לבין מיומנות הבנת הנקרא של דף גמרא. ילד לקוי למידה, מעבר לכל הקשיים עמם הוא מתמודד, נדרש לפתח מיומנות של הבנת הנקרא של הגמרא – דבר שאינו פשוט אפילו לתלמידים שאינם לקויי למידה.
מכיוון שמיומנות גמרא בנויה על יכולת להבין הן את הנקרא והן את התהליכים המתרחשים בתוך הגמרא הופך האתגר הניצב בפני רבנים המלמדים את התלמידים לקויי הלמידה לכפול ומכופל: ראשית עליהם ליצור בסיס ליכולת חשיבה וקריאה שיאפשרו לתלמידיהם להתמודד עם כל חומר לימודי. בלב השני, לאחר שנבנה הבסיס לכל החומר הלימודי הרגיל, עליהם לבנות מדרגה נוספת הנדרשת להבנת דף הגמרא.

בין הבנת הנקרא - להבנת הגמרא

בבסיס מחקרו של הרב וינגרטן עמדה ההבנה שקיימים מספר הבדלים משמעותיים בין הבנת הנקרא בגמרא לכל שאר החומר הנלמד. מיפוי של הבדלים אלו הניב את התובנות הבאות:

  • נדרשת יכולת לימוד עצמאית - על מנת לרכוש ידע לימודי רגיל נדרש התלמיד להיות לומד פעיל, להתעניין בחומר הלימודי ולהקשיב לשיעור. בלימוד הגמרא יכולת זו אינה מספיקה, והתלמיד נדרש לפתח לבד את היכולת להפוך ללומד עצמאי אשר יכול ומעונין גם לבנות לבד את הטקסט וגם את המהלך שאינו כתוב בתוך הגמרא.
  • יש לפתח יכולת חשיבה מופשטת - בעוד שכל חומרי הלימוד הרגילים בעולם, על שפע המושגים הנלמדים בהם, מגיעים מחיי היום-יום אותם פוגש התלמיד במהלך חייו באופן שגרתי, עולם המושגים בגמרא שונה בגלל המרחק בין מושגים שקיימים בחיי היום יום לבין מושגים שקיימים בגמרא. מושגים אלו עלולים לעיתים להיות סותרים זה לזה – מכיוון שבסיס ההבנה שלהם בנוי על יכולת של דמיון מנטאלי. כאשר עולם המושגים רחוק מהבנתם של תלמידים לקויי למידה, הם יכולים לעבד את הדברים רק דרך החשיבה המופשטת.
  • חשוב ללמד יכולת דינית - הגמרא כולה יושבת על מערכת דיונים שלא כתובה במפורש בתוך הסוגיה הנלמדת, ונדרש מהתלמיד לפתח את הידע והשימוש הנכון ביכולת הדינית שלו.
  • מיומנויות קריאת טקסט גמרא - מכיוון שבכל חומר לימודים נדרשת רמת הבנה מהלומד, נדרשות מיומנויות של קריאה וחשיבה מופשטת ברמה גבוהה כדי להשאיר את הלומד פנוי לעיבוד מידע. המיומנויות הנדרשות בגמרא הן ברמה הגבוהה ביותר משום שהטקסט בנוי בשתי שפות בו זמנית, אין בו פיסוק והעברית היא בשפת לשון הקודש ולא בשפה המדוברת. וסף, הגמרא בנויה כדו-שיח בין שניים, מה שמוביל למשפטים חסרים.
  • הבנת מבנה התוכן - מבנה תוכן הגמרא דורש מהתלמיד ללמוד ולהבין את המבנה הבנוי על מחלוקת וסתירות, לעומת חומר רגיל שבו הכותרת מובילה להבנת מבנה התוכן הנלמד.

מסלולי לימוד ברמות שונות

כדי ללמד גמרא לתלמידים לקויי למידה, יש צורך לפתח בהם את יכולת החשיבה הנדרשות ללימוד זה ולהקנות להם מיומנות קריאה טובות, על מנת שניתן יהיה להתחיל לבנות את תהליכי הגמרא. את לימוד הגמרא אפשר להקנות בשני אופנים:

  • בידע - על ידי הגשת סוגיה שתהיה מוטעמת לרמת החשיבה והקריאה שבהם מצוי כל תלמיד באופן אישי, וקביעת מטרה מוגדרת ויעד של רמת ידע ספציפית לכל תלמיד.
  • בכלים - על ידי הקנייה אישית של הכלים שיובילו כל תלמיד להתמודד עם כל רובד, בכל סוגיה שילמד בהתאם ליכולותיו.

בסיום ארבע שנות המחקר ניתן לומר באופן הברור ביותר כי נמצאה הנוסחה בה ניתן לקדם גם תלמידים לקויי למידה להתמודד במסגרת רגילה. במסגרת זו נבנה מודל של שני מסלולי רמות למידה: האחד לתלמידים המיועדים לעבור למסגרת לימודים ומסגרת ישיבה גדולה רגילה. השני לתלמידים המיועדים ללימודי המשך בישיבה גדולה שעל יד רשת "אוהל אשר".

בקרב תלמידי הקבוצה שעברה את כל תהליך המחקר במשך ארבע שנים, עלתה לא רק היכולת הלימודית אלא גם היכולת הרגשית לאבחן את עצמם בעצמם. כתוצאה מכך תלמידים אלו נהנים ללמוד גמרא, מאמינים בעצמם ורואים את עצמם שווים בין שווים ולא כשונים מכולם.
ראשי הישיבות הגדולות אליהן הופנו התלמידים בחנו אותם לעומק הסוגיה, ויצאו עם רשמים חזקים ומלאי-התפעלות מרמת הידע של התלמידים. ב"ה הם השתלבו בישיבות גדולות מן השורה הראשונה וזוכים להצלחה מרובה.

מאת:

הרב יעקב וינגרטן,
אחראי הוראה מתקנת בגמרא  ברשת "אהל אשר"

רוצה לדעת עוד?

לפרטים והרשמה

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0799-500-550