israel united kingdom

hphoneicon ליצירת קשר

0799-500-550

הפרעת קשב וריכוז

מהי הפרעת קשב וריכוז?

הפרעת קשב וריכוז היא חוסר יציבות תפקודי.
ההפרעה משפיעה על תפקודי וויסות שליטה על מוטוריקה עדינה ושווי משקל.
ההפרעה מתבטאת בקשיים לימודיים, חברתיים, והתנהגותיים.לעיתים תהיה השפעה גם על החלק הרגשי.

כיצד נבחין בהפרעת קשב וריכוז?

א. קושי בשמירה על קשב בביצוע מטלות ומשימות.
ב. נראה כמי שלא מקשיב כשמדברים איתו.
ג. לא משלים את המטלות הנדרשות ממנו כמו שעורי בית.
ד. מתקשה בארגון מטלות ופעילויות בהם לוקח חלק.
ה. מוסח בקלות מגורמים חיצוניים.
ו. אינו מתייחס לפרטים. עושה שגיאות טיפשיות.
ז. מאבד חפצים.

להפרעות קשב וריכוז יכולים להצטרף תחומי לקות נוספים. היפראקטיביות ואימפולסיביות.

היפראקטיביות מאופיינת בתנועה מתמדת,דיבור ללא הפסקה, קושי לעסוק בפעילויות פנאי שקטות, חוסר שקט תנועתי, מקפץ בכיסא או ממולל דברים בידיים.
אימפולסיביות מאופיינת בהתפרצות לדברי האחר, מפריע ומציק, מתקשה לחכות לתורו, פגיעה משמעותית בתפקוד בבית או בבית הספר.

ישנם כמה סוגי קשב מובחנים

קשב ממוקד

היכולת להתמקד בקריאה בכל אות ולעבור לאות הבאה.

קשב סלקטיבי

מאפשר יכולת להתייחס לגירוי אחד ולהימנע מהתייחסות לגירויים אחרים.

קשב מתמשך

היכולת להתמיד ולהתרכז לאורך זמן.

קשב מפוצל

היכולת להתייחס בו זמנית לשני גירויים משמעותיים ורלוונטיים למשימה.

מערכת בקרת קשב

זוהי מערכת על שעושה תיאום של הקצאת הקשב דהיינו התאמה בין המטלה לסוג הקשב שנדרש עבורה.

נערים המתמודדים עם הפרעת קשב זקוקים נוסף לצורך הבלתי מתפשר באהבה ורגישות וחום, למבוגר שיעזור ויסייע לכוונן את הנער.
לבנות לו סביבת חיים שמסייעת ומפעילה את החלקים הדומיננטיים שלו על ידי עידודו ללמידה, לפעילות גופנית, לקשרי חברה תקינים, למודעות לקשיים, ולוויסות המערכת הרגשית.

פנימיית עטרת עמרם נותנת מענה מקצועי לנערים בעלי הפרעת קשב וריכוז ברובד הלימודי על ידי הכשרת המחנכים בהוראה בחינוך מיוחד ונתינת מענים ממוקדים. בתחום הרגשי בעזרת אנשי טיפול דוגמת פסיכולוג, עובדים סוציאליים, ותרפיסטים בתחומים שונים. ברובד החברתי בסיוע צוות מדריכים שמתמקדים בעבודתם בחלקים הבלתי פורמאליים עם הנערים ועורכים פעילויות חברתיות מגוונות ועבודה על סדר וארגון אישיים,מטלות ואחריויות בתחומי הפנימייה.

מאת:

עמוס דבוש - עו"ס,
רכז טיפולי ב"אהל אשר"

רוצה לדעת עוד?

לפרטים והרשמה

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0799-500-550