israel united kingdom

hphoneicon ליצירת קשר

0799-500-550

ועדות השמה לחינוך המיוחד

המגמה הרווחת בארץ היא שילובם של ילדים עם לקויות למידה שונות בתוך מסגרות החינוך הרגילות, אך במקרים רבים דווקא מערכת החינוך המיוחד מעניקה להם מענה טיפולי ולימודי מתאים יותר. מי מחליט מתי זכאי הילד ליהנות מהחינוך המיוחד? האם גם להורים יש זכות לומר את דברם? כל מה שרציתם לדעת על ועדות ההשמה

ועדות ההשמה נועדו כדי לקבוע האם ילד צריך ללמוד במסגרת החינוך הרגיל או להיות מופנה אל החינוך המיוחד. בראשה של ועדת ההשמה יושב נציג רשות החינוך המקומית ולצידו 6 חברים: שני מפקחים של משרד החינוך (שאחד מהם הוא מפקח על החינוך המיוחד), פסיכולוג חינוכי מטעם הרשות המקומית, רופא מומחה ברפואת ילדים, עובד סוציאלי ונציג ועד ההורים הארצי לחינוך מיוחד.

את כינוסה של ועדת ההשמה רשאים לבקש הורים, מנהלים, מחנכים, פסיכולוגים, יועצי בית הספר, רשות החינוך המקומית, ארגון ציבורי או אדם הממונה לשם כך על ידי שר החינוך, שר העבודה והרווחה או שר הבריאות. בעת כינוס ועדת ההשמה חובה להזמין את הורי הילד, כמו גם את הילד עצמו לדיון ולאפשר להם לומר את דברם. החלטות המתקבלות בישיבות אליהן לא זומנו ההורים אינן תקפות.

מיצוי תהליכים קודמים

חוזר מנכ"ל ס"ו 8 (ב) מכתיב כי הפנייה לוועדת השמה תתבצע רק לאחר שמוצו כל הדרכים להשארת הילד במערכת החינוך הרגילה. על פי החוזר, בשלב הראשון יש לכנס ועדת שילוב פנים - ארגונית על מנת לבחון את מצב הילד והאפשרויות החינוכיות והטיפוליות הרצויות לו. רק בשלב השני יופנה התלמיד לוועדת ההשמה – וגם אז הדבר יחייב את אישורו של המפקח על המסגרת החינוכית בה לומד התלמיד.

כחלק מהבירור לפני כינוסה של ועדת ההשמה, מתבקשים לעתים ההורים לפנות עם ילדם לאבחון של השירות הפסיכולוגי' שנעשה ללא תשלום ע"י השירות הפסיכולוגי שבעיר. חוזר המנכ"ל מכתיב עוד כי את ההזמנה לוועדה יש לשלוח לפחות שבועיים לפני מועד כינוסה, זאת על מנת לאפשר להורים להיערך לקראתה בהתאם. בשלב זה מומלץ להורים לבצע עבודת הכנה מקיפה, לאסוף מידע ולהכין שאלות לבירור עם ועדת ההשמה. יש להדגיש כי לוועדת ההשמה אין סמכות לקבוע את שיבוצו של הילד במוסד חינוכי כלשהו, אלא רק להחליט האם הוא זכאי ללמוד בחינוך המיוחד.

שיבוץ והזכות לערער

השלב השלישי והאחרון, לאחר כינוסה של ועדת ההשמה, יהיה שיבוצו של הילד במוסד חינוכי מתאים. לשם כך פועל בכל רשות מקומית בארץ צוות שיבוץ למסגרת החינוך המיוחד הכולל את מנהל רשות החינוך המקומית, מפקח החינוך המיוחד ומנהל השירות הפסיכולוגי חינוכי ברשות המקומית. על צוות זה מוטלת החובה לאתר מסגרת מתאימה בחינוך המיוחד, בהתאם להחלטת ועדת ההשמה. במידה ומסגרת כזאת אינה קיימת ברשות יופנה התלמיד לרשות חינוך מקומית אחרת שבה קיימת המסגרת המתאימה לו.

באפשרות ההורים להגיש תוך 21 יום בקשה לכינוס ועדת ערר. בסמכותה של ועדת הערר לקבל את בקשת ההורים ולדחות את החלטות וועדת ההשמה, לבקש מוועדת ההשמה לערוך דיון חוזר או לדחות את בקשת ההורים ולקבל את החלטות וועדת ההשמה. החלטות וועדת הערר קובעות ומחייבות.

מוסדות "אהל אשר" האקסטרניים ממוקמים בשני מוקדים:

אזור המרכז: אלעד, ראש העין, בני ברק, פתח תקוה, מודיעין עילית, רעננה, כפר סבא והיישובים סמוכים.
אזור בית שמש: ירושלים, מעלה אדומים, מועצה אזורית מטה יהודה ומודיעין עילית.

בפנימייה ובמערכי הדיור אין הגבלה לאיזור מגורים, ומקבלים תלמידים מכל הארץ ומחוצה לה.

רוצה לדעת עוד?

לפרטים והרשמה

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0799-500-550