israel united kingdom

hphoneicon ליצירת קשר

0799-500-550

פעילות ואירועים | אוהל אשר | חינוך וטיפול במסלול מיוחד

לומדי המרכז להכשרת מורים של אחיה בסיורים לימודיים במסלול 'מיוחד'

במסגרת העבודה המעשית של תלמידי המרכז להכשרת מורים יצאו הלומדים באחיה לסיורים לימודיים במוסדות לחינוך מיוחד ברשת "אהל אשר" באלעד . מטרת הסיורים היא להכיר מקרוב את השטח ולתרגם את הלמידה התיאורטית לרובד המעשי.

במוסדות 'אהל אשר' קידם את התלמידים בברכה המנהל, הרב שמעון רווח שפירט על הפעילות הענפה הנערכת במוסדות והדגיש את החשיבות של מסגרות ייעודיות לילדי החינוך המיוחד. כמו כן הרחיב על הקשר רב השנים עם אחיה, כגוף מרכזי העוסק בהכשרת מורים איכותיים.

לומדי שלוחת המרכז סיירו בת"ת, בישיבת "עטרת עמרם" ובמערך הדיור. בסיור המרתק נבחנו שיטות ההוראה הטיפוליות לצד המענה לצרכים הפרא רפואיים. "פגשנו אנשים שממשלבים מקצועיות עם מסירות רבה ורגישות לצרכי האוכלוסייה המיוחדת" סיכמו הלומדים.
לומדי המרכז להכשרת מורים משלוחת המרכז הודו להנהלת "אהל אשר" והביעו את סיפוקם מהסיורים המיוחדים שנתנו להם כלים מעשיים לעבודה עם תלמידים בכלל ועם תלמידי החינוך המיוחד בפרט.

 

לומדי המרכז להכשרת מורים של אחיה בסיורים לימודיים במסלול מיוחד

רוצה לדעת עוד?

לפרטים והרשמה

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0799-500-550