israel united kingdom

hphoneicon ליצירת קשר

0799-500-550

פעילות ואירועים | אוהל אשר | חינוך וטיפול במסלול מיוחד

אתם החומת מגן האמיתית של תושבי הדרום

הגאון רבי דוד יוסף שליט"א חבר מועצת חכמי התורה בביקור מרגש בישיבת "חפץ חיים " באופקים שע"י רשת "אהל אשר"

שיחה מרגשת נשא השבוע הגאון רבי דוד יוסף שליט"א חבר מועצת חכמי התורה בפני תלמידי ישיבת "חפץ חיים" באופקים שעל ידי רשת "אהל אשר" הרב הגיע במיוחד לשאת דברי חיזוק בפני עשרות התלמידים שהיו שקועים בלימוד ,אל כבוד הרב נלווה הרב שלמה עזרן מ"מ ראש העיר ועוזרו המסור ישראל רווח. המסייעים כל העת לפיתוח וקידום הישיבה. הרב נכנס לישיבה ומסר שיחת מוסר בפניהם .

בדבריו חיזק את התלמידים על הנושא שכל ההצלחה של המן הייתה מחמת שעם ישראל שינו מדרך התורה וסרו מקיום המצוות, דהיינו שכל היכולת של האויבים לפגוע בעם ישראל היא כאשר הם מתקררים בעבודת ה' שלהם, ולכן כעת שאני רואה את עשרות הבחורים כאן שקועים בלימוד בצורה של מסירות והשקעה בלימודים מתוך מתיקות עצומה , אין ספק שזה מספק חומת מגן אמיתית לתושבי הדרום בכלל והעיר אופקים בפרט.

במילים חמות נפרד מהם הרב תוך שהוא מדגיש בפניהם כמה הקב"ה מאד אוהב אתכם במיוחד ובקשם שימשיכו ותתחזקו לעשות רצון ה' וכו'.

 

אתם החומת מגן האמיתית של תושבי הדרום

אתם החומת מגן האמיתית של תושבי הדרום

אתם החומת מגן האמיתית של תושבי הדרום

אתם החומת מגן האמיתית של תושבי הדרום

אתם החומת מגן האמיתית של תושבי הדרום

אתם החומת מגן האמיתית של תושבי הדרום

אתם החומת מגן האמיתית של תושבי הדרום

אתם החומת מגן האמיתית של תושבי הדרום

רוצה לדעת עוד?

לפרטים והרשמה

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0799-500-550