israel united kingdom

hphoneicon ליצירת קשר

0799-500-550

פעילות ואירועים | אוהל אשר | חינוך וטיפול במסלול מיוחד

סיור מקיף של ראש עירית מודיעין עילית בישיבת מנחת חינוך

ראש העיר התרגש מאד לנוכח הפעילות המרשימה

ראש העיר הרב יעקב גוטרמן שהשקיע רבות למען פתיחתה ,התרגש מאד למראה פריחתה ושגשוגה של הישיבה. במהלך הסיור נחשף ראש העיר לכלל הפעילות במקום הן של הצוות הלימודי-חינוכי וכן של הצוות הפרא רפואי התרגשות מיוחדת נרשמה כאשר אחד הבחורים הקריא מכתב מרגש בשם בחורי הישיבה, והעניק לראש העיר חנוכית זכוכית מדהימה שבנו הבחורים בחוג יצירה בזכוכית כשעליה צרבו הבחורים הקדשה לראש העיר לסיום הודה ראש העיר לרב שמעון רווח ראש המוסדות וכן לראש הישיבה הרב אהרן דויטש על השקעתם ומסירותם יחד עם שאר הצוות למען הבחורים, תוך שהוא מבטיח לעמוד לימין הישיבה בכל מה שידרש.

 

סיור מקיף של ראש עירית מודיעין עילית בישיבת מנחת חינוך

סיור מקיף של ראש עירית מודיעין עילית בישיבת מנחת חינוך

רוצה לדעת עוד?

לפרטים והרשמה

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0799-500-550