israel united kingdom

hphoneicon ליצירת קשר

0799-500-550

פעילות ואירועים | אוהל אשר | חינוך וטיפול במסלול מיוחד

תכנית תלת תקשורתית על פי מעגל ההפנמה

בשיבת אהל יוסף שידרגו השנה את יריד חנוכה על ידי תכנית תלת תקשורתית

על פי מעגל ההפנמה (תכנית ל"ב 21) הנרכש במהלך השנה תוך הדגשת הפעולות ברמה הביצועית ,הערכית והנורמטיבית. המפרט שהושם עליו דגש הינו:

* לקיחת אחריות בתפקידים כגון: ניהול מסעדה ,מלצרות ,אירוח ,הגשת תפריטים ,משגיח כשרות ,קופאי ,שפים.
* המתנה בתור במסעדה ובדוכני המשחק.
* שמירה על נורמות אכילה ,והיגיינה במסעדה.
* פיתוח מודעות עצמית ליכולת הנתינה והעזרה במרחב הציבורי.
* קבלת תפקיד וביצועו תוך שמירה על הסדר והנקיון הסביבתי.
* בחירה חופשית ובניית סולם סדרי עדיפויות .(כרטיסי תשלום מוגבלים)
* ביצוע נכון של תשלום תוך חישוב הקניה והמרת אמצעי התשלום.
* קבלת הפסד בכבוד בדוכני המשחק.
* ההורה כתומך חוויתי ולא כתומך יישומי וביצועי.

Download Video: MP4, WebM, Ogg
HTML5 Video Player by VideoJS

תודה רבה לרב רווח והמנהלת קמפ תשע"ז

 

תכנית תלת תקשורתית על פי מעגל ההפנמה

רוצה לדעת עוד?

לפרטים והרשמה

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0799-500-550